2η Συνάντηση ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (18-20/3/19)

Στις 18-20 Μαρτίου 2019, διοργανώθηκε με επιτυχία από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας η 2η συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ AVIK Exchange of intercultural competences for social inclusion (Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών) με στόχο την παραγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων για την κοινωνική ένταξη ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, όπως μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα που βιώνουν ακραία φτώχεια.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς με συμμετοχή 12 εκπροσώπων εκπαιδευτικών φορέων από Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Τουρκία. Μετά τη συνάντηση, ακολούθησε επίσκεψη όλων των εταίρων στην εκπαιδευτική δομή μεταναστών και προσφύγων «Οδυσσέας», όπου έγινε πιλοτική εφαρμογή των διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών «Diversonopoly» και «RefuGame».

Πηγή: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Εκδόσεις