18-06-19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΥΠΠΕΘ για την υποβολή ελευθέρων βοηθημάτων Ιταλικής γλώσσας για έγκριση για το σχ. έτος 2019-2020

3enesglwsses1

18-06-19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΥΠΠΕΘ για την υποβολή ελευθέρων βοηθημάτων Ιταλικής γλώσσας για έγκριση, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως διδακτικά βιβλία για τη διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020

Η ανακοίνωση σε μορφή pdf 

Υπόδειγμα 1 για αίτηση σε μορφή doc 

Υπόδειγμα 2 σε μορφή doc 

Υπόδειγμα 3 σε μορφή doc 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις