17-06-22 Ανακοινοποιημένος οδηγός και την ανακοινοποιημένη φόρμα αίτησης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση απομακρυσμένων σχολικών μονάδων μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Learning from the Extremes”

17-06-22 Ανακοινοποιημένος οδηγός και την ανακοινοποιημένη φόρμα αίτησης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση απομακρυσμένων σχολικών μονάδων μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Learning from the Extremes”

Οδηγός και Φόρμα αίτησης 

Το Δελτίο Τύπου με την Πρόσκληση 

Οδηγός και φόρμα αίτησης σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις