17-05-22 Πρακτικές Δοκιμασίες για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. των υποψηφίων που θα προσέλθουν στην Επιτροπή με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας

17-05-22 Πρακτικές Δοκιμασίες για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. των υποψηφίων που θα προσέλθουν στην Επιτροπή με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας 

Το έγγραφο σε μορφή doc

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις