16-12-21 «Εκπαίδευση για την ένταξη» ΣΧΕΤΙΚΟ: Το αριθμ. 21653/10-12-2021 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

16-12-21 «Εκπαίδευση για την ένταξη» ΣΧΕΤΙΚΟ: Το αριθμ. 21653/10-12-2021 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

To έγγραφo με θέμα «Εκπαίδευση για την ένταξη», με το οποίο καλούνται οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και  οι εκπαιδευτικοί των δημοσίων σχολείων όλων των βαθμίδων στα οποία φοιτούν μαθητές με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο για την δωρεάν και εθελοντική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Ένταξη» για την υποστήριξη εκπαιδευτικών  όλων των βαθμίδων και στελεχών της εκπαίδευσης στην εκπαίδευση μαθητών με προσφυγικό / μεταναστευτικό υπόβαθρο που υλοποιείται από ένα σχήμα συνεργασίας των Πανεπιστημίων Αθήνας (ΕΚΠΑ), Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Κρήτης και του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπό την εποπτεία του ΙΕΠ.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει 400 ώρες επιμόρφωσης σε ώρες εκτός του σχολικού ωραρίου, μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και με την πρόβλεψη διά ζώσης συναντήσεων στο βαθμό που οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέπουν και η εναρκτήρια – ανοιχτή συνάντηση του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, 17:00-19:30.

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις