16-07-21 Πίνακας που αφορά τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες εκπαιδευτικών υποψηφίων για απόσπαση στον Πρωτοβάθμιο Κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

16-07-21 Πίνακας που αφορά τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες εκπαιδευτικών υποψηφίων για απόσπαση στον Πρωτοβάθμιο Κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Το έγγραφο με τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις