16-06-21 Υπενθύμιση πολιτικής ορθής χρήσης συστήματος ασφαλούς μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων

16-06-21 Υπενθύμιση πολιτικής ορθής χρήσης συστήματος ασφαλούς μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων

Tο έγγραφο σε μορφή doc 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις