16-05-22 «Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο»

16-05-22 «Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο»

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις