16-04-21 : «Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19).»

16-04-21 : «Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19).»

Το έγγραφο σε μορφή doc 

Παράρτημα – Επιστροφή στο σχολείο 

Παράρτημα Νηπιαγωγείο 

Παράρτημα 3_Οδηγίες ΠΕ-02 

Παράρτημα 4_Οδηγίες ΠΕ-03

Παράρτημα 5_Οδηγίες ΠΕ-04

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις