16-01-20  Επικαιροποιημένος κατάλογος των ΚΕΣΥ ανά περιφέρεια και β) επικαιροποιημένος κατάλογος Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων αναγνωρισμένων από το ΥΠΑΙΘ

04 02 16 smeae 400px

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 16-01-20  Επικαιροποιημένος κατάλογος των ΚΕΣΥ ανά περιφέρεια και β) επικαιροποιημένος κατάλογος Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων αναγνωρισμένων από το ΥΠΑΙΘ

O επικαιροποιημένος κατάλογος των ΚΕΣΥ ανά περιφέρεια σε μορφή xls

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων αναγνωρισμένων από το ΥΠΑΙΘ σε μορφή doc 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις