15-09-22 Ανακλήσεις θητείας εκπαιδευτικών Δ.Ε. που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία

15-09-22 Ανακλήσεις θητείας εκπαιδευτικών Δ.Ε. που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία

Το έγγραφο ΕΔΩ 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις