15-07-22 Ημερομηνίες για συνεντευξεις για τιο σχολείο στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Berkendael

4 bru

15-07-22 Ημερομηνίες για συνεντευξεις για τιο σχολείο στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Berkendael

Το σχετικό έγγραφο εδώ 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις