14-15/5/2019 – Συνάντηση Εθνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης της πλατφόρμας Epale

sdgdsryuhdf2019.jpg

 

Η πρώτη συνάντηση των Eυρωπαϊκών Εθνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης με την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης της πλατφόρμας EPALE και των εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2019 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της πλατφόρμας εκπροσωπήθηκε από τα στελέχη της ομάδας Epale κα Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου και κα Μαρία Κατέχη.

Στο συνέδριο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα μελλοντικά σχέδια που αφορούσαν σε τεχνικά ζητήματα της πλατφόρμας με εστίαση στην απόδοση, την αποτελεσματικότητα και τη μετεγκατάσταση αυτής σε ένα ταχύτερο περιβάλλον αλλά και τα μελλοντικά σχέδια που αφορούσαν την εισαγωγή  των μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων MOOC και των ανοιχτών διαδικτυακών πόρων OER από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δεξιοτήτων (ΕBSN).

Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν παρουσιάσεις  και συμμετείχαν σε εργαστήρια με στόχο την μάθηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών σε σχέση με τη διαχείριση της πλατφόρμας.

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών