14-06-22 Ενοποιημένη εγκύκλιος για αδειοδοτήσεις ανέγερσης και λειτουργίας ευκτηρίων οίκων/Ναών και γενικότερα χώρων λατρείας 

14-06-22 Ενοποιημένη εγκύκλιος για αδειοδοτήσεις ανέγερσης και λειτουργίας ευκτηρίων οίκων/Ναών και γενικότερα χώρων λατρείας 

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις