14-05-21 Έγκριση παροχής υπηρεσιών Στελεχών της Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Β’ Επιμορφωτικής φάσης του Πακέτου Εργασίας – Μαθητεία 

14-05-21 Έγκριση παροχής υπηρεσιών Στελεχών της Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Β’ Επιμορφωτικής φάσης του Πακέτου Εργασίας – Μαθητεία 

Tο έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις