13-10-21 Διακοπή απόσπασης κι ανάκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών σε Περιφερειακές Δ/νσεις Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως ΣΕΠ σε κέντρα-δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχ.έτος 21-22

13-10-21 Διακοπή απόσπασης κι ανάκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών σε Περιφερειακές Δ/νσεις Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως ΣΕΠ σε κέντρα-δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχ.έτος 21-22

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις