13-05-21 Κριτήρια επιλογής και όροι υποβολής διδακτικών σειρών και προαιρετικών βοηθημάτων β ξένης γλώσσας δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2021-22

13-05-21 Κριτήρια επιλογής και όροι υποβολής διδακτικών σειρών και προαιρετικών βοηθημάτων β ξένης γλώσσας δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2021-22

Tο έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις