13-04-2022/ Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΕΚΟ 2019-2020

EIK.png

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (EKO) – ακαδημαϊκό έτος 2019-2020»
Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες: α) Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης, β) Προσωρινός Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων και γ) Προσωρινός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκό έτος 2019/20».
Οι ανωτέρω β) και γ) προσωρινοί Πίνακες αφορούν το αποτέλεσμα του ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων με σειρά κατάταξης από 1 έως 2500 και έχουν αναρτηθεί, ταξινομημένοι βάσει του Αριθμού  της ηλεκτρονικής αίτησης εκάστου/ης υποψηφίου/ας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος:
https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2019-2020
Ενστάσεις κατά των ανωτέρω β) και γ) προσωρινών Πινάκων δύνανται να ασκηθούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα, ήτοι έως και την Μ. Τετάρτη 20-04-2022   και υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://amsbo.iky.gr
 Οδηγίες για την υποβολή των ενστάσεων υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2019-2020

                                                                                                                         Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                               Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
                                                                                                                                  Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

SM.png

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών