12-07-22 «Διακοπή διετούς θητείας σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε» 

12-07-22 «Διακοπή διετούς θητείας σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε» 

Tο έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις