12-06-20  Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie-Bruxelles International του Βελγίου για online θερινά σεμινάρια γαλλικής γλώσσας 

12-06-20  Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie-Bruxelles International του Βελγίου για online θερινά σεμινάρια γαλλικής γλώσσας 

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Universite de Liege sous forme de DOC 

Universite Libre des Bruxelles sous forme de DOC 

Formulaire de Candidature Bourses 2020

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις