11-11-21 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Δ/ντων Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης

11-11-21 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Δ/ντων Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης

Η πρόσκληση σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις