11-04-22 Διεξαγωγή 11ου Πανελληνίου Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο “Παιδεία για ένα κόσμο χωρίς κάπνισμα”

11-04-22 Διεξαγωγή 11ου Πανελληνίου Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο “Παιδεία για ένα κόσμο χωρίς κάπνισμα”

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις