10-06-20 Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην ευρωπαϊκή διαδικασία Συγκριτικής Μάθησης (Benchlearning)

 

10-06-20 Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην ευρωπαϊκή διαδικασία Συγκριτικής Μάθησης (Benchlearning)

Μετά την υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης κ. Γεώργιου Βούτσινου στη συνάντηση των Γενικών Διευθυντών στο Ελσίνκι στην πρωτοβουλία Benchlearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα είναι μια από τις 6 χώρες που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία της Συγκριτικής Μάθησης (Beanchlearning) από τον Ιανουάριο του 2020. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία της συγκριτικής μάθησης περιλαμβάνει αυτοαξιολόγηση των σχημάτων μαθητείας, μεταφορά τεχνογνωσίας από εμπειρογνώμονες και άλλους ομότιμους των κρατών-μελών και προάγει τη Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες και με την κρίσιμη συνδρομή των μελών του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που προχώρησε στην συμπλήρωση ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης για το επιλεγέν σχήμα μαθητείας το “Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ.”. Το ερωτηματολόγιο διαβιβάστηκε από τους ξένους εμπειρογνώμονες στις Υπηρεσίες Υποστήριξης της Μαθητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) και παρουσιάσθηκε σε webinar των αρμόδιων υπηρεσιών της Ε.Ε. την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020.

Η ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της συγκριτικής μάθησης και η διαχείριση από την πλευρά της Ελλάδας θα παρουσιαστεί ως καλή πρακτική στα υπόλοιπα κράτη μέλη με τη συμβολή εκπροσώπων του τμήματος Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ευχαριστεί όλα τα μέλη του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας, το μοναδικό όργανο της Ε.Ε.Κ. στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, των συναρμόδιων φορέων και των κοινωνικών εταίρων για την πολύτιμη συμμετοχή τους και δεσμεύεται για την ποιοτική αναβάθμιση και εξέλιξη του θεσμού της μαθητείας στην Ελλάδα.

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις