10-05-21 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Πελοποννήσου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων για το σχ.έτος 2020-21

10-05-21 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Πελοποννήσου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων για το σχ.έτος 2020-21

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις