10-03-22 Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 – Πρόσληψη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολείο αρμοδιότητας Διεύθ

10-03-22 Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 – Πρόσληψη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολείο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το υπολειπόμενο διδ. έτος 2021-2022

Η απόφαση σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις