09-12-20 Συμμετοχή της Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της ΕΕΔΑ 

09-12-20 Συμμετοχή της Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της ΕΕΔΑ 

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις