09-09-22 «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023»

09-09-22 «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023»

Η εγκύκλιος ΕΔΩ 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις