08-08-22 Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των προκηρύξεων 3ΕΑ, 4ΕΑ και 5ΕΑ/2022

asep 1

08-08-22 Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των προκηρύξεων 3ΕΑ, 4ΕΑ και 5ΕΑ/2022

Το έγγραφο σε μορφή doc 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις