08-04-21 Παράδοση διαγνωστικού αυτοελέγχου νόσησης (self-test) από τον κορωνοιό 

08-04-21 Παράδοση διαγνωστικού αυτοελέγχου νόσησης (self-test) από τον κορωνοιό 

Tο έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις