08-02-22 Πρόσκληση του ΙΕΠ για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) ΠΕ και ΔΕ (Γυμνάσια), στην 4η περίοδο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχολικό  έτος 2021-2022, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στι

rsz 1iep 1 1

08-02-22 Πρόσκληση του ΙΕΠ για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) ΠΕ και ΔΕ (Γυμνάσια), στην 4η περίοδο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχολικό  έτος 2021-2022, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων».

To Δελτίο Τύπου 

Η Πρόσκληση σε μορφή pdf 

H διαβίβαση πρόσκλησης σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις