07-07-21 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

rsz mak 1

07-07-21 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Η προκήρυξη σε μορφή pdf 

Προκήρυξη – Αίτηση σε μορφή doc 

Προκήρυξη 2021- Βιογραφικό σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις