07-06-22 Δελτίο Τύπου  προσωρινών πινάκων/ απορριφθεισών αιτήσεων για αποσπάσεις εξωτερικού σχ. έτους 2022-2023

07-06-22 Δελτίο Τύπου  προσωρινών πινάκων/ απορριφθεισών αιτήσεων για αποσπάσεις εξωτερικού σχ. έτους 2022-2023

Το Δελτίο Τύπου 

Προσωρινός κατάλογος κατάταξης εκπαιδευτικών 

Κατάλογος απρριφθεισών αιτήσεων 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις