06-10-21 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ-11 Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης και ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης κατά το σχ. έτος 21-22

06-10-21 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ-11 Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης και ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης κατά το σχ. έτος 21-22

Η πρόσκληση σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις