06-05-20 Λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

06-05-20 Λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις