06-04-22 Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Ταεκβοντό των Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων, σχ. έτους 2021-2022»

06-04-22 Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Ταεκβοντό των Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων, σχ. έτους 2021-2022»

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ σε μορφή pdf

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις