06-04-22 Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ για παράταση προθεσμίας υποβολής ετήσεων για την επιμόρφωση στην Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

rsz logo iep big

06-04-22 Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ για παράταση προθεσμίας υποβολής ετήσεων για την επιμόρφωση στην Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

To Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf 

 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις