05-11-21  Απόφαση συγκρότησης της ΚΟΕΣΑΔ σχολικού έτους 2021-2022.

05-11-21  Απόφαση συγκρότησης της ΚΟΕΣΑΔ σχολικού έτους 2021-2022

Η απόφαση σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις