05-03-21 Ανακοινοποίηση πίνακα προσληφθέντων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Β/θμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ87.02.

05-03-21 Ανακοινοποίηση πίνακα προσληφθέντων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Β/θμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ87.02.

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε συνέχεια του από 4/3/2021 σχετικού Δελτίου Τύπου, ανακοινώνεται ότι ανακοινοποιείται ο πίνακας προσληφθέντων προσωρινών αναπληρωτών Γενικής Β/θμιας Εκπαίδευσης, μόνο ως προς τον κλάδο ΠΕ87.02. 

 Ο ανακοινοποιημένος πίνακας είναι αναρτημένος εδώ 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις