04-06-21 Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e’ εγγραφές

04-06-21 Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e’εγγραφές

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις