03-06-20 Πρώτη φορά επικαιροποίηση από το 2016 -τα σχήματα μαθητείας της Ελλάδας στη βάση δεδομένων του Cedefop 

2018 10 09 19 37 46

03-06-20 Πρώτη φορά επικαιροποίηση από το 2016 –τα σχήματα μαθητείας της Ελλάδας στη βάση δεδομένων του Cedefop 

Για πρώτη φορά από το 2016 επικαιροποιείται για την Ελλάδα η βάση δεδομένων του Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης), με την συμβολή της κοινότητας των εμπειρογνωμόνων για τη μαθητεία του Cedefop, στην οποία έχει επιλεγεί και στέλεχος του ΥΠΑΙΘ. Στη νέα βάση δεδομένων παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή βάση δεδομένων και το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας» της χώρας μας:

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/apprenticeship-schemes/scheme-fiches/epal-apprenticeships

Επιπρόσθετα, αναρτήθηκε δελτίο με στοιχεία για τα σχήματα μαθητείας στην Ελλάδα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/apprenticeship-schemes/country-fiches/greece

Το δελτίο περιλαμβάνει πληροφορίες για τους φορείς υλοποίησης, το θεσμικό πλαίσιο, το προφίλ των συμμετεχόντων και αναλυτικές πληροφορίες (διάρκεια, εναλλαγή μεταξύ εκπαιδευτικής δομής και φορέα απασχόλησης, αμοιβή, προσόντα κλπ.) στα σχήματα μαθητείας.

Επίσης, στον ακόλουθο σύνδεσμο της βάσης δεδομένων του Cedefop

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/apprenticeship-schemes/scheme-fiches

υπάρχουν στοιχεία για τα σχήματα μαθητείας των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, και ειδικότερα το Τμήμα Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας, βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τους Ευρωπαίους ομολόγους τους και θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό και αναγκαίο να παρέχεται πληροφόρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σχήματα μαθητείας στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης στη χώρα, επεκτείνουμε τις διεθνείς μας συνέργειες

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις