03-03-21 Εγκύκλιοι προς ΑΕΙ, ΑΣΤΕ και ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ για Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

03-03-21 Εγκύκλιοι προς ΑΕΙ, ΑΣΤΕ και ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ για Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

1.Καθορισμός του συντελεστή της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνσηκαθώς και του συντελεστή της Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για τηνεισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

2.Πρόταση του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών και του συντελεστή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

3.Πρόταση του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμιαεκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις