02-08-22 «Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες III (Αρ.Πρόσκλησης 32097/Η2/22-3-2022)»

02-08-22 «Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες III (Αρ.Πρόσκλησης 32097/Η2/22-3-2022)»

Η απόφαση ΕΔΩ 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις