02-08-22 Αποφάσεις Αποσπάσεων, Ανακλήσεων, Τροποποιήσεων Απόσπασης Εκπ/κων Δ.Ε. 2022-2023

02-08-22 Αποφάσεις Αποσπάσεων, Ανακλήσεων, Τροποποιήσεων Απόσπασης Εκπ/κων Δ.Ε. 2022-2023

1.  Ανακλήσεις αποσπάσεων,τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023.

2.  Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ για το έτος 2022-2023.

3. Ανάκληση απόσπασης Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023

4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-23.\

5. Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Καλλιτεχνικό Σχολείο για το διδακτικό έτος 2022-23. 

6. Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου σε Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-23. 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις