02-08-21 Πρόγραμμα εξετάσεων Eλλήνων του εξωτερικού

pannelinies2

02-08-21 Πρόγραμμα εξετάσεων Ελλήνων του εξωτερικού

Το πρόγραμμα σε μορφή doc 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις