02-03-21 Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο

02-03-21 Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις