01-06-22  «Προγραμματισμός μαθήματος κολύμβησης σχολικού έτους 2022-2023».

01-06-22  «Προγραμματισμός μαθήματος κολύμβησης σχολικού έτους 2022-2023»

το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις