Τέσσερα ελληνικά Ιδρύματα Aνώτατης Εκπαίδευσης προστέθηκαν στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

european_universities.jpg

Τα 24 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμιαπου θα προστεθούν στις πρώτες 17 συμμαχίες των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν ήδη επιλεγεί το 2019, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσφέροντας συνολική οικονομική υποστήριξη 7εκ. ευρώ στην κάθε συμμαχία μέσω των προγραμμάτων Erasmus + και Horizon 2020 για διάστημα 3 ετών, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας, της συμπερίληψης, της ψηφιοποίησης και της ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στα 24 νέα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια περιλαμβάνονται και 4 ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης: το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο,το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα οποία προστίθενται στα 3 ελληνικά Ιδρύματα (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), που ήδη συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια από το 2019.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, δήλωσε σχετικά: «Η Επιτροπή ανταποκρίνεται σήμερα δυνατά στο κάλεσμα των φοιτητών για μεγαλύτερη ελευθερία, ώστε να μπορούν να σπουδάζουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, των διδασκόντων και ερευνητών για τη δημιουργία ενός κοινού αποθέματος γνώσης και των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για συγκέντρωση πόρων. Με 41 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, στα οποία συμμετέχουν συνολικά 280 Iδρύματα και τα οποία χρηματοδοτούνται με 287 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης γίνεται απτή πραγματικότητα για πολλούς».

Η MariyaGabriel, Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, τόνισε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω ότι ένα ευρύ φάσμα Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από όλα τα κράτη μέλη και πέραν αυτών συμμετέχουν τώρα στα 41 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Η πανδημία COVID-19 έδειξε ότι η βαθύτερη διασυνοριακή, διεπιστημονική και διαπολιτισμική συνεργασία είναι ο μόνος τρόπος για να ανακάμψουμε από την κρίση και να αναπτύξουμε ανθεκτικότητα. Αυτά τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αποτελούν βασικό δομικό στοιχείο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης».

Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι διεθνικές συμμαχίες Ιδρυμάτων ΑνώτατηςΕκπαίδευσης από όλη την ΕΕ που ενώνονται προς όφελος των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας.Επιλεγμένα από 62 αιτήσεις, τα 24 νέα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια περιλαμβάνουν 165 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από 26 κράτη μέλη και άλλες χώρες που μετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus +. Στόχος είναι να εμβαθύνουν τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων τους, των φοιτητών και του προσωπικού τους και να συνενώσουν διαδικτυακούς και φυσικούς πόρους, μαθήματα, εμπειρογνωμοσύνη, δεδομένα και υποδομές. Η στενότερη συνεργασία θα αξιοποιήσει την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης και πέραν αυτής. Παράλληλα, θα τους βοηθήσει να προωθήσουν τις πράσινες και ψηφιακές μεταρρυθμίσεις χωρίς αποκλεισμούς προς όφελος των φοιτητών τους και όλων των Ευρωπαίων.

Περισσότερες πληροφορίες και ολόκληρη τη λίστα των νέων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, θα βρείτε στην ιστοσελίδα:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1264

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών