Συμμετοχή του ΙΚΥ/ΕΜΣ σε Διεθνική Δραστηριότητα Συνεργασίας και Διεθνές Συνέδριο για την Ημέρα της Ευρώπης

INDIRE4.jpg

Στις  7 και 8 Μαΐου 2019 η Ιταλική Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Erasmus+/ Σχολική Εκπαίδευση INDIRE διοργάνωσε στη Φλωρεντία Διεθνική Δραστηριότητα Συνεργασίας με τίτλο “Erasmus4ever Erasmus4future”. Στόχος ήταν η δημιουργία δικτύου από πρώην συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus (Erasmus Alumni) ώστε να διαχυθεί η γνώση και η εμπειρία τους και να διευκολυνθεί η πρόσβαση νέων ενδιαφερομένων.

Εκπρόσωποι από σχολεία και φορείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και εκπρόσωπος του Δικτύου Φοιτητών Εrasmus (ESN) Ελλάδας που έχουν λάβει επιχορήγηση από την ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+/ ΙΚΥ ήταν ανάμεσα στους 130 συμμετέχοντες από 15 χώρες που έλαβαν μέρος στις εργασίες της Διεθνικής Δραστηριότητας Συνεργασίας  και κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με την επικοινωνιακή στρατηγική  για τη νέα γενιά προγραμμάτων μετά το 2020. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Φλωρεντία και αντλώντας από τις προσωπικές τους εμπειρίες να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές του προγράμματος. 

Η Διεθνική Δραστηριότητα Συνεργασίας ολοκληρώθηκε την 9η Μαΐου με Διεθνές Συνέδριο για τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης υπό τον τίτλο “United in Diversity” και θέμα τη συνεισφορά του Erasmus+ στη δημιουργία της ευρωπαϊκής ταυτότητας. 

Φωτογραφίες: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών