Συμμετοχή της ΕΜΣ στο 6 Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning στη Θεσσαλονίκη

Συμμετοχή της ΕΜΣ στο 6 Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning στη Θεσσαλονίκη

Στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning θα συμμετάσχει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΚΥ/Erasmus+ με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», στις 6-8 Μαρτίου 2020 στη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο απευθύνεται στους/στις Εκπαιδευτικούς όλων των γνωστικών αντικειμένων της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής, στους/στις Επιμορφωτές/τριες των ΤΠΕ, καθώς και στους/στις Συντονιστές-στριες Εκπαιδευτικού Έργου και στα στελέχη εκπαίδευσης, τόσο της Δημόσιας όσο και της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Σκοπός του είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων, είτε σε ευρωπαϊκό, διεθνές, είτε σε εθνικό επίπεδο και η παρουσίαση καλών πρακτικών υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Ειδικότερα, θα αναζητηθούν τρόποι αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, όπως η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού και η χρήση του διαδικτύου, προωθώντας ταυτόχρονα τη συνεργασία μεταξύ σχολείων σε ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, θα εξεταστεί η συμβολή των ΤΠΕ στα ειδικευμένα σχολεία όπως αυτά των παλιννοστούντων, τα διαπολιτισμικά, τα μουσικά, τα Ολοήμερα Δημοτικά κ.ά.

Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή εδώ.

Η πρώτη και η τελευταία ημέρα του συνεδρίου θα μεταδοθούν ζωντανά εδώ.

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών