Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδ. έτους 2018-2019

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε
Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδ. έτους 2018-2019

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της Πράξης ««Πρόγραμμα
οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες – ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του
Προγράμματος (Απόφαση 64833/Z1/24-4-2018, ΦΕΚ 1625/B/10-5-2018) προκηρύσσει
3.685 προπτυχιακές υποτροφίες επιμελών φοιτητών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ της
χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΥΠAΙΘ
(https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr) από 4/12/2019 έως τις 20
Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15.00.το αργότερο.

Οι υποψήφιοι, πριν προβούν στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, καλούνται να
μελετήσουν προσεκτικά την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων» καθώς και τα
Παραρτήματα αυτής. Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις (όροι,
προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες κ.λπ.) παρέχονται από το Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ – Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία)
στα τηλέφωνα 210-3726358 και 210-3726360 καθώς και στο e-mail:
infoteam@iky.gr.

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση (κωδικοί, σύνδεση,
αποθήκευση αίτησης, online υποβολή κλπ) παρέχεται μέσω του e-mail:
ikywebsupport@iky.gr.

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών